Karlovy Vary 2010

Jsme velice rádi, že jste se rozhodli se svými dětmi pro kolektivní sport – lední hokej. V rámci dobré spolupráce je třeba domluvit se na určitých pravidlech. Vaše děti jsou vedené kvalifikovanými trenéry, kteří mají povinnost a odpovědnost za sportovní výchovu vašich dětí – plánují tréninky a utkání. Zaručujeme vám, že každé dítě dostane stejné sportovní vzdělání v rámci metodiky ledního hokeje ve své věkové kategorii.

Hokejovému klubu HC Energie velmi záleží na dobrých vztazích mezi rodiči, hráči, trenéry a vedením klubu. Správné fungování vztahů mezi všemi se však musí řídit určitými pravidly, abychom nakonec dospěli k hlavnímu cíli naší práce – výchově dobrých hokejistů jak po stránce hráčské, tak charakterové a získávání dobrých výsledků pro klub.

Trenéři: 

  Organizují a vedou tréninkový proces přidělených družstev.

• Spolupracují s ostatními trenéry mládežnických družstev, dle možností sledují jejich přípravu i utkání.

• Sledují studijní výsledky hráčů a udržují kontakt s rodiči.

• Vedou přidělené družstvo při utkáních, určují sestavu a nasazování hráčů. Pouze trenér je oprávněn udělovat závazné pokyny technickému vedoucímu svého družstva a jeho hráčům.

• Kontrolují soupisky, registrace a lékařské prohlídky členů svého týmu a odpovídají za správnost uvedených údajů.

• Dbají o zdraví a fyzickou kondici členů svého družstva, vedou je k dodržování životosprávy, výživy hygieny, regenerace, rehabilitace a sportovní etiky.

• Pracují na zdokonalování tréninkových metod a jsou příkladem pro své hráče.

• Hokejové základny nerozlišují posty hráčů, hráči odehrají přibližně stejný počet utkání bez ohledu na jejich momentální výkonnost a výsledek utkání, při utkáních se družstva nedoplňují hráči z jiných týmů, pokud to není nezbytně nutné.

Rodiče: 

 Dávají přednost dlouhodobému a zdravému sportovnímu vývoji dítěte před vlastními ambicemi.

• Nenutí děti do sportovních výkonů proti jejich vůli. Děti by měly sportovat pro své vlastní potěšení, hra je určena pro ně, ne pro rodiče.

• Své dítě pochválí za jeho sportovní úsilí a vždy vyzdvihnou, co se mu při pobytu na ledě povedlo.

• Umožní svým dětem dělat i jiné aktivity, velmi důležitá je kompenzace a regenerace, zvlášť psychická.

• Kladou důraz na správnou životosprávu dětí, nechají řádně doléčit zranění, nemoci i drobná nachlazení.

• Při utkáních dětem fandí a aktivně je povzbuzují. Chtějí-li aby děti hrály jako tým, musí rodiče vystupovat také jako tým.

• Zdůrazňují vliv poctivého tréninku na následný výkon dítěte při utkání.

• Nepřehlíží a neomlouvají prohřešky dítěte, nezasahují do odborných věcí a neupřednostňují vlastní dítě.

• Trenérovi důvěřují, dětem nedávají pokyny v rozporu s pokyny trenéra a nesnižují jeho autoritu. Mohou dostat informace o výkonnosti, chování, přístupu, nikoli proč ten či onen hráč hraje či nikoliv.

• Nikdy nezasahují do činnosti trenéra při tréninku a utkání. Nevstupují do prostoru střídaček, nevynucují si zařazení svého dítěte do sestavy.

• Nepostávají u mantinelu a nevolají k sobě hráče na radu, nepokřikují na rozhodčí.

• Pokud mají výhrady, řeší je vždy nejprve s hlavním trenérem, poté s vedením klubu. Pokřikování na tribuně nic nevyřeší a nikomu neprospěje.