Karlovy Vary 2010

Příspěvky  – sezóna 2020/2021 

– členské příspěvky na sezónu 2020/2021 jsou stanoveny ve výši 6.000,- Kč

– sezóna bude probíhat od 01.08.2020 do 31.05.2021 

– 1. záloha je výši 3.000,-Kč, splatnost do 15.09.2020

– 2. záloha je výši 3.000,-Kč, splatnost do 31.01.2021

– celou platbu je možné provést naráz v prvním stanoveném termínu

– členské příspěvky se budou hradit pouze převodem na účet Hockey Clubu

– č. účtu 124248892/0300

– do zprávy pro příjemce uveďte:  jméno, příjmení hráče a kategorii U11 – 5. třída

– od této sezóny bude nastaven následující systém: vždy ke dni splatnosti vyjede paní Hájková (účetní) seznam hráčů, kteří uhradili, v případě, že někdo neuhradí, bude vyzván, aby bezodkladně doložil, že uhradil (může se stát, že se platba nezaevidovala nebo poslala na jiný účet apod.), pokud se tak nestane, nebude hráči umožněn do uhrazení trénink, lhůta na doložení nebo uhrazení je 5 dní po splatnosti, děkujeme za pochopení

– u sourozenců platí vzorec : nejstarší sourozenec 100%, druhý nejstarší 50%, další sourozenci 0%

– o zaplacení příspěvku bude vydáno potvrzení na vyžádání